'Oku 'i lalo e ngaahi fakamatala fekau'aki moe fai ho huhu malu'i COVID-19. Fakaongo pe ki he ngaahi fakamatala faka-Pule'anga pe mei ho'o toketa fakafamili.