Mai lalo ka maua ne koe fakamatalaga taua kite suki puipui ote COVID-19. Usitai fua ki fakamatalaga mai te matagaluega ate maloo mo tau tokita

Protecting your children from COVID-19:

Puipuiga o au tamaliki mai te COVID-19


Rapid Antigen Testing Information:

E fai pefea te faiga ote Rapid Antigen Test


What to do when you have COVID-19 symptoms:

Sea te mea e tau o fai manafai koe ko isi ne
fakasiga o te COVID-19


Find more information at Unite against COVID-19:

COVID-19 Te Gana Tuvalu


Advice and fact sheets from Prepare Pacific 

‘Gana Tuvalu