Mai lalo ka maua ne koe fakamatalaga taua kite suki puipui ote COVID-19. Usitai fua ki fakamatalaga mai te matagaluega ate maloo mo tau tokita

Protecting your children from COVID-19:

Puipuiga o au tamaliki mai te COVID-19


Rapid Antigen Testing Information:

E fai pefea te faiga ote Rapid Antigen Test


Advice and fact sheets from Prepare Pacific 

‘Gana Tuvalu