Akara Matakite Te tua ka raunga mai note vairakau patia no teia maki COVID -19 akarongo. Te nuti me ko mai ite akaaereanga ote kaumani o nz, me Kare na Te taote e akakite mai.