Honoa mai ki ngā whakaohiti mō ngā pārongo KŌWHEORI-19 kua whakawhitia ki te reo Māori.