Nora kabarabaran taekan te iti ibukin Covid19 i nano. Kakauongo rongorongon te iti aei man tabo aika a onimakinaki n aron te tautaeka n Nutiran ao am taokita.

Protecting your children from COVID-19:

Katanakia am ataei man te COVID-19


Rapid Antigen Testing Information:

E kangara aron anakin te Rapid Antigen Test


Advice and fact sheets from Prepare Pacific:

Te taetae ni Kiribati


Your COVID-19 vaccination - A quick guide

Itim ibukin itin totokoan te COVID-19 - Kairiri ae e kimototo


Find more information at Unite against COVID-19:

COVID-19 Te taetae ni Kiribati