ด้านล่างนี้คุณ​จะ​พบ​ข้อมูล​สำคัญเกี่ยวกับ​การฉีดวัคซีน​โควิด​-19ของคุณ รับฟังข้อมูล​จาก​แหล่ง​ข้อมูล​ที่เป็นทางการ​ของรัฐบาลหรือจากแพทย์​ประจำครอบครัว​ของท่านเท่านั้น